Dokumenty - Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

Gimnazjum
im. Królowej Jadwigi
w Brzostku
Przejdź do treści

Dokumenty


Kontakt:
Inspektor Ochrony Danych: Anna Żurowska
adres e-mail:                          iodcuw@brzostek.pl
Nr telefonu:                             14 68 03 013
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
COPYRIGHT by GIMNAZJUM BRZOSTEK 2017
Wróć do spisu treści