Pedagog - Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

Gimnazjum
im. Królowej Jadwigi
w Brzostku
Przejdź do treści

Pedagog

Szkoła

ŻYJĘ ZDROWO – NAŁOGOM MÓWIĘ NIE!

Jednym z ważniejszych działań Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku jest  realizowanie zadań Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego skierowanych do młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku w szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne dla wszystkich uczniów gimnazjum na temat uzależnień od narkotyków i dopalaczy oraz prelekcja dla rodziców i szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzone przez psychoterapeutę p. Renatę Wojnę z Kliniki Leczenia Uzależnień
i Współuzależnień w Dębicy. Środki  na realizację tego zadania pozyskano z programu
o  przeciwdziałaniu problemom alkoholowym za  pośrednictwem pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w Brzostku p. Barbary Garstki. Zakupiono też materiały informacyjno–edukacyjne, tj. filmy, książki z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii. Celem działań było uświadomienie młodzieży i dorosłym problemów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
Dziękujemy gminnemu koordynatorowi do spraw narkomanii za pomoc w realizacji zadań.
Pedagog szkolny
COPYRIGHT by GIMNAZJUM BRZOSTEK 2017
Wróć do spisu treści